Ezekieli 7 : 14 Ezekiel chapter 7 verse 14

Swahili English Translation

Ezekieli 7:14

Wamepiga tarumbeta, wameweka vitu vyote tayari; lakini hapana aendaye vitani; maana ghadhabu yangu imewapata wote jamii.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:14

They have blown the trumpet, and have made all ready; but none goes to the battle; for my wrath is on all the multitude of it.