Ezekieli 7 : 1 Ezekiel chapter 7 verse 1

Swahili English Translation

Ezekieli 7:1

Tena neno la Bwana likanijia, kusema,
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:1

Moreover the word of Yahweh came to me, saying,