Ezekieli 13 : 5 Ezekiel chapter 13 verse 5

Swahili English Translation

Ezekieli 13:5

Hamkupanda kwenda mahali palipobomolewa, wala hamkuitengenezea nyumba ya Israeli boma, wapate kusimama vitani katika siku ya Bwana.
soma Mlango wa 13

Ezekiel 13:5

You have not gone up into the gaps, neither built up the wall for the house of Israel, to stand in the battle in the day of Yahweh.