Ezekieli 13 : 3 Ezekiel chapter 13 verse 3

Swahili English Translation

Ezekieli 13:3

Bwana MUNGU asema hivi; Ole wao manabii wajinga, wanaoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lo lote!
soma Mlango wa 13

Ezekiel 13:3

Thus says the Lord Yahweh, Woe to the foolish prophets, who follow their own spirit, and have seen nothing!