Ezekieli 13 : 10 Ezekiel chapter 13 verse 10

Swahili English Translation

Ezekieli 13:10

Kwa sababu hiyo, kwa sababu wameshawishi watu wangu, wakisema, Amani; wala hapana amani; na mtu mmoja ajengapo ukuta, tazama, waupaka chokaa isiyokorogwa vema;
soma Mlango wa 13

Ezekiel 13:10

Because, even because they have seduced my people, saying, Peace; and there is no peace; and when one builds up a wall, behold, they daub it with whitewash: