Kumbukumbu la Torati 4 : 49 Deuteronomy chapter 4 verse 49

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:49

na Araba yote iliyo ng'ambo ya Yordani upande wa mashariki, hata mpaka bahari ya Araba, chini ya matelemko ya Pisga. </p>
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:49

and all the Arabah beyond the Jordan eastward, even to the sea of the Arabah, under the slopes of Pisgah.