Kumbukumbu la Torati 4 : 48 Deuteronomy chapter 4 verse 48

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:48

toka Aroeri, iliyo juu ya ukingoni pa bonde la Arnoni, hata mpaka mlima wa Sioni (nao ndio Hermoni),
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:48

from Aroer, which is on the edge of the valley of the Arnon, even to Mount Sion (the same is Hermon),