Kumbukumbu la Torati 4 : 46 Deuteronomy chapter 4 verse 46

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:46

ng'ambo ya Yordani, katika bonde lililoelekea Beth-peori, katika nchi ya Sihoni mfalme wa Waamori, aliyekuwa akikaa Heshboni ndiye aliyepigwa na Musa na wana wa Israeli, walipotoka Misri;
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:46

beyond the Jordan, in the valley over against Beth Peor, in the land of Sihon king of the Amorites, who lived at Heshbon, whom Moses and the children of Israel struck, when they came forth out of Egypt.