Kumbukumbu la Torati 4 : 37 Deuteronomy chapter 4 verse 37

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:37

Na kwa sababu aliwapenda baba zenu, kwa sababu hiyo aliwachagua wazao wao baada yao, akakutoa katika Misri kwa kuwako pamoja nawe, kwa uweza wake mwingi,
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:37

Because he loved your fathers, therefore he chose their seed after them, and brought you out with his presence, with his great power, out of Egypt;