Kumbukumbu la Torati 4 : 33 Deuteronomy chapter 4 verse 33

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:33

Je! Watu wakati wo wote wameisikia sauti ya Mungu ikinena toka kati ya moto, kama wewe ulivyosikia, wasife?
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:33

Did ever a people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as you have heard, and live?