Kumbukumbu la Torati 4 : 3 Deuteronomy chapter 4 verse 3

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:3

Macho yenu yameona aliyoyatenda Bwana kwa sababu ya Baal-peori; maana wote waliomfuata Baal-peori, Bwana, Mungu wako, amewaangamiza kutoka kati yako.
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:3

Your eyes have seen what Yahweh did because of Baal Peor; for all the men who followed Baal Peor, Yahweh your God has destroyed them from the midst of you.