Kumbukumbu la Torati 4 : 28 Deuteronomy chapter 4 verse 28

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:28

Na huko mtatumikia miungu, kazi za mikono ya watu, miti na mawe, ambao hawaoni, wala hawasikii, hawali, wala hawanusi.
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:28

There you shall serve gods, the work of men's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell.