Kumbukumbu la Torati 4 : 25 Deuteronomy chapter 4 verse 25

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:25

Utakapozaa wana, na wana wa wana, mkisha kuwa katika nchi siku nyingi, mkajiharibu na kufanya sanamu ya kuchonga kwa umbo la kitu cho chote, mkafanya ambayo ni maovu machoni pa Bwana, Mungu wako, na kumtia hasira;
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:25

When you shall father children, and children's children, and you shall have been long in the land, and shall corrupt yourselves, and make an engraved image in the form of anything, and shall do that which is evil in the sight of Yahweh your God, to provoke him to anger;