Kumbukumbu la Torati 4 : 22 Deuteronomy chapter 4 verse 22

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:22

Lakini mimi nitakufa katika nchi hii, sina ruhusa kuvuka Yordani; bali ninyi mtavuka, na kuimiliki nchi ile njema.
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:22

but I must die in this land, I must not go over the Jordan; but you shall go over, and possess that good land.