Kumbukumbu la Torati 4 : 19 Deuteronomy chapter 4 verse 19

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:19

tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua, na mwezi, na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa na kuviabudu, na kuvitumikia, ambavyo Bwana, Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote.
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:19

and lest you lift up your eyes to the sky, and when you see the sun and the moon and the stars, even all the host of the sky, you are drawn away and worship them, and serve them, which Yahweh your God has allotted to all the peoples under the whole sky.