Kumbukumbu la Torati 4 : 17 Deuteronomy chapter 4 verse 17

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 4:17

mfano wa mnyama ye yote aliye duniani, au mfano wa ndege ye yote arukaye mbinguni,
soma Mlango wa 4

Deuteronomy 4:17

the likeness of any animal that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in the sky,