Kumbukumbu la Torati 1 : 8 Deuteronomy chapter 1 verse 8

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 1:8

Angalieni, nimewawekea nchi mbele yenu, ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowaapia baba zenu, Ibrahimu, na Isaka, na Yakobo, kwamba atawapa na uzao wao baada yao.
soma Mlango wa 1

Deuteronomy 1:8

Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which Yahweh swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give to them and to their seed after them.