Kumbukumbu la Torati 1 : 38 Deuteronomy chapter 1 verse 38

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 1:38

Yoshua mwana wa Nuni asimamaye mbele yako ndiye atakayeingia; mtie moyo; kwa kuwa yeye atawarithisha Israeli.
soma Mlango wa 1

Deuteronomy 1:38

Joshua the son of Nun, who stands before you, he shall go in there: encourage you him; for he shall cause Israel to inherit it.