Kumbukumbu la Torati 1 : 33 Deuteronomy chapter 1 verse 33

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 1:33

aliyewatangulia njiani, usiku kwa moto, kuwaonyesha njia mtakayoiendea, na mchana kwa hilo wingu, ili apate kuwatafutia mahali pa kusimamisha hema zenu.
soma Mlango wa 1

Deuteronomy 1:33

who went before you in the way, to seek you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to show you by what way you should go, and in the cloud by day.