Kumbukumbu la Torati 1 : 28 Deuteronomy chapter 1 verse 28

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 1:28

Twakwea kwenda wapi? Ndugu zetu wameiyeyusha mioyo yetu, wakituambia, Wale watu ni wengi, ni warefu kuliko sisi; miji nayo ni mikubwa, imejengewa kuta hata mbinguni; na zaidi ya hayo huko tumewaona Waanaki.
soma Mlango wa 1

Deuteronomy 1:28

Where are we going up? our brothers have made our heart to melt, saying, The people are greater and taller than we; the cities are great and fortified up to the sky; and moreover we have seen the sons of the Anakim there.