Kumbukumbu la Torati 1 : 2 Deuteronomy chapter 1 verse 2

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 1:2

Ni mwendo wa siku kumi na moja kutoka Horebu kwa njia ya mlima wa Seiri mpaka Kadesh-barnea.
soma Mlango wa 1

Deuteronomy 1:2

It is eleven days' [journey] from Horeb by the way of Mount Seir to Kadesh-barnea.