Kumbukumbu la Torati 1 : 19 Deuteronomy chapter 1 verse 19

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 1:19

Tukasafiri kutoka Horebu, tukapita katikati ya jangwa lile kubwa la kutisha mliloliona, njia ile ya kuiendea nchi ya vilima vya Waamori, kama Bwana, Mungu wetu, alivyotuamuru, tukafika Kadesh-barnea.
soma Mlango wa 1

Deuteronomy 1:19

We traveled from Horeb, and went through all that great and terrible wilderness which you saw, by the way to the hill-country of the Amorites, as Yahweh our God commanded us; and we came to Kadesh-barnea.