Kumbukumbu la Torati 1 : 17 Deuteronomy chapter 1 verse 17

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 1:17

Msitazame nafsi za watu katika hukumu; mwasikize wadogo na wakubwa sawasawa; msiche uso wa mtu awaye yote; kwa kuwa hukumu ni ya Mungu; na lile neno liwashindalo mniletee mimi, nami nitalisikiza.
soma Mlango wa 1

Deuteronomy 1:17

You shall not show partiality in judgment; you shall hear the small and the great alike; you shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God's: and the cause that is too hard for you, you shall bring to me, and I will hear it.