Kumbukumbu la Torati 1 : 11 Deuteronomy chapter 1 verse 11

Swahili English Translation

Kumbukumbu la Torati 1:11

Bwana, Mungu wa baba zenu, na awafanye kuwa wengi mara elfu kuliko mlivyo, na kuwabarikia, kama alivyowaahidi.
soma Mlango wa 1

Deuteronomy 1:11

Yahweh, the God of your fathers, make you a thousand times as many as you are, and bless you, as he has promised you!