1 Samweli 28 : 6 1st Samuel chapter 28 verse 6

Swahili English Translation

1 Samweli 28:6

Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa Urimu, wala kwa manabii.
soma Mlango wa 28

1st Samuel 28:6

When Saul inquired of Yahweh, Yahweh didn't answer him, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets.