1 Samweli 28 : 5 1st Samuel chapter 28 verse 5

Swahili English Translation

1 Samweli 28:5

Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa, na moyo wake ukatetemeka sana.
soma Mlango wa 28

1st Samuel 28:5

When Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart trembled greatly.