1 Samweli 28 : 24 1st Samuel chapter 28 verse 24

Swahili English Translation

1 Samweli 28:24

Naye yule mwanamke alikuwa na ndama aliyenona nyumbani; akafanya haraka kumchinja; akatwaa na unga, akaukanda, akafanya mkate wa mofa kwa unga huo;
soma Mlango wa 28

1st Samuel 28:24

The woman had a fattened calf in the house; and she hurried, and killed it; and she took flour, and kneaded it, and did bake unleavened bread of it: