1 Samweli 28 : 23 1st Samuel chapter 28 verse 23

Swahili English Translation

1 Samweli 28:23

Lakini yeye alikataa, akasema, Mimi sitaki kula. Ila watumishi wake, pamoja na yule mwanamke, wakamlazimisha; naye akaisikiliza sauti yao. Basi akainuka hapo chini, akaketi juu ya kitanda.
soma Mlango wa 28

1st Samuel 28:23

But he refused, and said, I will not eat. But his servants, together with the woman, constrained him; and he listened to their voice. So he arose from the earth, and sat on the bed.