1 Samweli 28 : 21 1st Samuel chapter 28 verse 21

Swahili English Translation

1 Samweli 28:21

Ndipo yule mwanamke akamwendea Sauli, akamwona ya kuwa yeye ametaabika sana, akamwambia, Angalia, mjakazi wako ameisikiliza sauti yako, nami nimeutia uhai wangu mkononi mwangu, nami nimeyasikiliza maneno yako uliyoniambia.
soma Mlango wa 28

1st Samuel 28:21

The woman came to Saul, and saw that he was sore troubled, and said to him, Behold, your handmaid has listened to your voice, and I have put my life in my hand, and have listened to your words which you spoke to me.