1 Samweli 28 : 20 1st Samuel chapter 28 verse 20

Swahili English Translation

1 Samweli 28:20

Mara Sauli akaanguka chini kifulifuli, akaingiwa na hofu kuu kwa sababu ya maneno hayo ya Samweli, wala hakuwa na nguvu yo yote; kwa maana hakula chakula mchana kutwa, wala usiku kucha.
soma Mlango wa 28

1st Samuel 28:20

Then Saul fell immediately his full length on the earth, and was sore afraid, because of the words of Samuel: and there was no strength in him; for he had eaten no bread all the day, nor all the night.