1 Samweli 28 : 1 1st Samuel chapter 28 verse 1

Swahili English Translation

1 Samweli 28:1

Ikawa siku zile hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao waende vitani, ili kupigana na Israeli. Naye Akishi akamwambia Daudi, Jua hakika ya kuwa wewe utatoka pamoja nami jeshini, wewe na watu wako.
soma Mlango wa 28

1st Samuel 28:1

It happened in those days, that the Philistines gathered their hosts together for warfare, to fight with Israel. Achish said to David, Know you assuredly, that you shall go out with me in the host, you and your men.