1 Samweli 22 : 9 1st Samuel chapter 22 verse 9

Swahili English Translation

1 Samweli 22:9

Ndipo akajibu Doegi, Mwedomi, aliyesimama karibu na watumishi wa Sauli, akasema, Mimi nalimwona mwana wa Yese akienda Nobu, kwa Ahimeleki, mwana wa Ahitubu.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:9

Then answered Doeg the Edomite, who stood by the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub.