1 Samweli 22 : 5 1st Samuel chapter 22 verse 5

Swahili English Translation

1 Samweli 22:5

Kisha nabii Gadi akamwambia Daudi, Usikae hapa ngomeni; ondoka, ukaende mpaka nchi ya Yuda. Ndipo Daudi akaondoka, akaenda zake, akakaa katika msitu wa Herethi.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:5

The prophet Gad said to David, Don't stay in the stronghold; depart, and get you into the land of Judah. Then David departed, and came into the forest of Hereth.