1 Samweli 22 : 4 1st Samuel chapter 22 verse 4

Swahili English Translation

1 Samweli 22:4

Akawaleta mbele ya mfalme wa Moabu, nao wakakaa pamoja naye wakati wote Daudi alipokuwa ngomeni.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:4

He brought them before the king of Moab: and they lived with him all the while that David was in the stronghold.