1 Samweli 22 : 3 1st Samuel chapter 22 verse 3

Swahili English Translation

1 Samweli 22:3

Kutoka huko Daudi akaenda Mispa ya Moabu; akamwambia mfalme wa Moabu, Tafadhali ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko, wakakae kwenu, hata nitakapojua Mungu atakalotenda kwa ajili yangu.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:3

David went there to Mizpeh of Moab: and he said to the king of Moab, Please let my father and my mother come forth, [and be] with you, until I know what God will do for me.