1 Samweli 22 : 23 1st Samuel chapter 22 verse 23

Swahili English Translation

1 Samweli 22:23

Kaa wewe pamoja nami, usiogope; kwa maana yeye atafutaye roho yangu, ndiye atafutaye na roho yako; nawe utakaa kwangu salama.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:23

Abide you with me, don't be afraid; for he who seeks my life seeks your life: for with me you shall be in safeguard.