1 Samweli 22 : 21 1st Samuel chapter 22 verse 21

Swahili English Translation

1 Samweli 22:21

Naye Abiathari akamweleza Daudi ya kwamba Sauli amewaua makuhani wa Bwana.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:21

Abiathar told David that Saul had slain Yahweh's priests.