1 Samweli 22 : 20 1st Samuel chapter 22 verse 20

Swahili English Translation

1 Samweli 22:20

Na katika wana wa Ahimeleki, mwana wa Ahitubu, akaokoka mtu mmoja tu, aliyeitwa jina lake Abiathari, akamkimbilia Daudi.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:20

One of the sons of Ahimelech, the son of Ahitub, named Abiathar, escaped, and fled after David.