1 Samweli 22 : 19 1st Samuel chapter 22 verse 19

Swahili English Translation

1 Samweli 22:19

Kisha akaupiga Nobu, mji wa makuhani, kwa makali ya upanga, wanaume na wanawake, watoto na wanyonyao, na ng'ombe, na punda, na kondoo.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:19

Nob, the city of the priests, struck he with the edge of the sword, both men and women, children and nursing babies, and oxen and donkeys and sheep, with the edge of the sword.