1 Samweli 22 : 16 1st Samuel chapter 22 verse 16

Swahili English Translation

1 Samweli 22:16

Naye mfalme akasema, Kufa utakufa, Ahimeleki, wewe na jamaa yote ya baba yako.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:16

The king said, You shall surely die, Ahimelech, you, and all your father's house.