1 Samweli 22 : 14 1st Samuel chapter 22 verse 14

Swahili English Translation

1 Samweli 22:14

Basi Ahimeleki akamjibu mfalme, akasema, Katika watumishi wako wote ni nani aliye mwaminifu kama Daudi, aliye mkwewe mfalme, tena msiri wako, mwenye heshima nyumbani mwako?
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:14

Then Ahimelech answered the king, and said, Who among all your servants is so faithful as David, who is the king's son-in-law, and is taken into your council, and is honorable in your house?