1 Samweli 22 : 12 1st Samuel chapter 22 verse 12

Swahili English Translation

1 Samweli 22:12

Sauli akasema, Sikia sasa, Ewe mwana wa Ahitubu. Naye akaitika, Mimi hapa, bwana wangu.
soma Mlango wa 22

1st Samuel 22:12

Saul said, Hear now, you son of Ahitub. He answered, Here I am, my lord.