1 Petro 2 : 23 1st Peter chapter 2 verse 23

Swahili English Translation

1 Petro 2:23

Yeye alipotukanwa, hakurudisha matukano; alipoteswa, hakuogofya; bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki.
soma Mlango wa 2

1st Peter 2:23

Who, when he was cursed, didn't curse back. When he suffered, didn't threaten, but committed himself to him who judges righteously;