1 Wafalme 15 : 7 1st Kings chapter 15 verse 7

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:7

Na mambo yote ya Abiya yaliyosalia, na yote aliyoyafanya, je! Hayakuandikwa katika kitabu-cha-tarehe cha wafalme wa Yuda? Kulikuwa na vita kati ya Abiya na Yeroboamu.
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:7

The rest of the acts of Abijam, and all that he did, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Judah? There was war between Abijam and Jeroboam.