1 Wafalme 15 : 34 1st Kings chapter 15 verse 34

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:34

Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana akaiendea njia ya Yeroboamu, na kosa lake ambalo kwa hilo aliwakosesha Israeli.
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:34

He did that which was evil in the sight of Yahweh, and walked in the way of Jeroboam, and in his sin with which he made Israel to sin.