1 Wafalme 15 : 31 1st Kings chapter 15 verse 31

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:31

Basi mambo yote ya Nadabu yaliyosalia, na yote aliyoyafanya, je! Hayakuandikwa katika kitabu-cha-tarehe cha wafalme wa Israeli?
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:31

Now the rest of the acts of Nadab, and all that he did, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Israel?