1 Wafalme 15 : 3 1st Kings chapter 15 verse 3

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:3

Akaziendea dhambi zote za babaye, alizozifanya kabla yake; wala moyo wake haukuwa mkamilifu na Bwana, Mungu wake, kama moyo wa Daudi babaye.
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:3

He walked in all the sins of his father, which he had done before him; and his heart was not perfect with Yahweh his God, as the heart of David his father.