1 Wafalme 15 : 25 1st Kings chapter 15 verse 25

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:25

Nadabu mwana wa Yeroboamu alianza kutawala juu ya Israeli, mwaka wa pili wa Asa mfalme wa Yuda, akatawala juu ya Israeli miaka miwili.
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:25

Nadab the son of Jeroboam began to reign over Israel in the second year of Asa king of Judah; and he reigned over Israel two years.