1 Wafalme 15 : 17 1st Kings chapter 15 verse 17

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:17

Kisha, Baasha mfalme wa Israeli akaondoka juu ya Yuda, akaujenga Rama, ili asimwache mtu ye yote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda.
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:17

Baasha king of Israel went up against Judah, and built Ramah, that he might not allow anyone to go out or come in to Asa king of Judah.