1 Wafalme 15 : 16 1st Kings chapter 15 verse 16

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:16

Kulikuwa na vita kati ya Asa na Baasha mfalme wa Israeli siku zao zote.
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:16

There was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.